kamiony

Danlog s.r.o.

Volné pracovné pozície v našej společnosti..

(Klik pre viacej info)
guest

Čo vám môžeme garantovať?


1. Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestovného dopravcu podľa dohody CMR do výšky 250,000€ pre každé vozidlo.

2. Odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR 168/96 Z.z. o cestnej doprave a vyhlášky MDPR Sk 311/1996 Z.z.

3. Finančná spôsobilosť dopravcu v súlade so Smernicou Európskeho spoločenstva.

4. Odborné školenia osádok vozidiel, špeditérov a administratívy.